Sākums
Aktualitātes
Bībele
Svētdarbības
Draudzes dzīve
Draudzes avīze
Dievnams
Sadraudzība
Fotogalerija
Aizlūgumi
Ziedojumi
Saites


 Aptaujas
Vai bieži apmeklējat baznīcu?
katru nedēļu
aptuveni reizi mēnesī
dažas reizes gadā
tikai īpašās reizēs
  rezultāti » Ja Tas Kungs tā gribēs, 
mēs dzīvosim un darīsim to un to.”
(Jēk. 4:15)

Darbdienas vakara  lūgšanas plkst.  18:00
  

 Ikviens kuram ir interese par Kristu un kristietību,tiek laipni aicināts uz Iesvētes mācībām pie mācītāja.

Aizputes ielā 10, Priekule.

````````````````````````````````


Jaunākās ziņas!!!


Miļie garīdznieki! Ziņa no arhibīskapa:
 
Pax et bonum!
 
Pirms stundas beidzās saruna ar Tieslietu ministrijas pārstāvjiem. Pagaidām ir kā teicienā: “No news – good news.” Par jaunu tika formulēti esošie norādījumi. Tas, ko jau pildījām, būs izteikts citiem vārdiem, lai nbūtu tā, ka draudzei ir viens skaidrojums un policijai cits. No valdības puses gan bija vēlēšanās samazināt pieļaujamo cilvēku skaitu dievnamā. Galu galā norunājām, ka Krīzes vadības grupai tiks piedāvāts līdzšinējais skaitlis – 50. Jārēķinās gan, ka tas tiks noraidīts un pieļaujamies daudzums tiks samazināts. Izskanēja skaitlis 30. To uzzināsim tuvākajās dienās. Galīgo variantu jums izsūtīsim.
 
Protams, neviens to droši nezina, taču, pēc TM pārstāvju nojautas, ārkārtas stāvoklis tiks pagarināts arī pēc 14. aprīļa. Tas nozīmē, ka Lieldienu datums paliek savā vietā. Ja Dievs gribēs un dzīvosim, tad Zaļās ceturtdienas rītā turēsim dievkalpojumu ar eļļu svētīšanu un centīsimies to straumēt. Būtu skaisti, ja jūs attālināti piedalītos katrs savā vietā. 
 
Ierosinājām arī uz baznīcu attiecināt valdības lēmumus par dīkstāves pabalstiem. TM pārstāves arī pašas bija nākušas uz tādām domām. Tomēr vēl jāsaņem Finanšu ministrijas konceptuāla piekrišana.
 
Kā redzat, man nav daudz ko ziņot. Kaut kas jauns varētu parādīties pēc dažām dienām. Paldies par jūsu kalpošanu Kungam un viņa baznīcai!

Latvijas evaņģēliski luteriskajām draudzēm par dievkalpojumiem ārkārtas stāvokļa laikā


Neba miroņi slavēs Kungu, ne tie, kas klusumā nokāpuši, – mēs esam tie, kas slavēs Kungu no šā brīža līdz mūžībai! (Ps. 115:17-18)

Valstī ir izsludināts ārkārtas stāvoklis. No tā cieš visi. Uzņēmumi tiek slēgti, kultūras un sporta pasākumi atcelti. Daudzu cilvēku mērķi un ieguldītais darbs sabrūk. Tas tiek darīts, lai aizsargātu mūsu veselību un nepieļautu, ka Latvijā atkārtojas Ķīnas un Itālijas traģēdija. Vai nestie upuri neizrādīsies velti, ir ļoti atkarīgs no tā, cik rūpīgi visi cilvēki ievēros sociālās distancēšanās pienākumu. Aicinājums palikt mājās ir pamatots. Laboratoriskie pētījumi liecina, ka, samazinot saskari, uz pusi, inficēto skaits mēneša laikā samazinās gandrīz 30 reižu. Samazinot kontaktus par trim ceturtdaļām – pat 160 reižu. Vai mēs, kristieši, saliedēsimies ar tautu un uzņemsimies nest savu daļu no kopīgā upura? To pavēl darīt Kunga Jēzus vārdi: “Mīli savu tuvāko kā sevi pašu”. Tomēr, kā lai nepazaudē “Mīli Dievu ar sirdi un dvēseli, spēku un prātu”?

17. marta sanāksmē baznīcu vadītāji un Tieslietu ministrijas pārstāvji panāca kopīgu izpratni, kā saprotams un izpildāms Ministru kabineta rīkojums par ārkārtas stāvokli un pulcēšanās ierobežojumiem. Baznīcas netiek slēgtas. Garīdznieki kopā ar nepieciešamajiem palīgiem drīkst noturēt dievkalpojumus, tomēr uz tiem netiek pulcēta draudze. Mēs aicinām cilvēkus palikt mājās un dievkalpojumiem sekot līdzi televīzijā, radio vai intrenetā. Lūk, svētdienas iespējas:

9:05 LR1 “Svētrīts”
12:00 LTV1 Dievkalpojums
13:00 Radio Marija Luterāņu dievkalpojums

Vēl viena iespēja ir straumēšana facebook platformā. Dievkalpojumu var noskatīties, ieejot draudzes facebook lapā. Piemēram, svētdienās pulksten 10:00 dievkalpojums tiks straumēts no Vecās Sv. Ģertrūdes baznīcas. Tie, kam nav dziesmu grāmatas, turpat atradīs arī dziesmas, ko dziedāt līdzi. Līdz pulksten 16:00 baznīca būs atvērta individuāliem apmeklētājiem, lai ietu pie grēksūdzes un saņemtu Sv. vakarēdienu. Līdzīgi rīkosies Dubultu draudze. Dažas draudzes pārraidīs svētbrīžu ierakstus – arī tādus, kas demonstrēs, kā lūgšanas var noturēt mājās, ģimenes lokā. Tikko būsim saņēmuši draudžu plānus, par to ziņosim

Mēs visi esam viena baznīca dažādās vietās. Ja esat iesvētīti LELB draudzes locekļi un tiekat pieņemti pie dievgalda savā draudzē, jūs varat skatīties dievkalpojuma pārraidi no jebkuras mūsu draudzes un sakramentu saņemt savējā, vai arī tuvākajā LELB baznīcā, ja tāda iespēja tur būs nodrošināta.

Baznīcās drīkst ienākt individuālie apmeklētāji, taču viņiem jāievēro sociālā distancēšanās. Cilvēki nedrīkst cits citam tuvoties, pieskarties, nodod dažādas lietas u.tml. Kategoriski nav atļauts nākt tiem, kam ir saaukstēšanās simptomi vai karantīnas pienākums. Mirušie, protams, ir jāapglabā, taču tikai tuvākajā ģimenes lokā. Bēru mielastus rīkot nedrīkst. Tāpat jārīkojas neatliekamu kristību vai līdzīgās vajadzībās. Iesvētes mācības var sekmīgi turpināt videokonferenču veidā.

Ir izskanējis, ka reliģisko norišu vietās drīkst būt līdz 50 dalībniekiem. Tā nav taisnība. Klātesošo nedrīkst būt vairāk par 50, taču dievnamā drīkst atrasties tikai tāds cilvēku skaits, kam visu laiku ir iespējams ieturēt vismaz 2m attālumu. Domā un Mežaparka baznīcā pieļaujamais skaits būs ļoti atšķirīgs. Šajā laikā centīsimies dziļāk iesakņot ģimenes dievkalpojumu tradīciju. Piemēroti lūgšanu paraugi ir atrodami dziesmu grāmatās.

Arī Lieldienas šogad iekrīt ierobežojumu laikā. Esam apsvēruši iespēju šogad Lieldienas svinēt “pēc vecā stila”, jeb nedēļu vēlāk. Tas nozīmētu pagarināt gavēni par vienu nedēļu. 29. martu tad izsludinātu par lielo lūdzamo dienu, kā tas vēsturiski ir darīts epidēmiju un citu satricinājumu laikā, aicinot uz grēknožēlu un atgriešanos. Ja izdotos par to vienoties ar katoļu baznīcu, tad mēs lūgtu valdību Lielās piektdienas brīvdienu pārcelt uz 17. aprīli.

Nebūdami pieredzējuši mēra laikus, daudzi vēl kavējas optimismā. Nebūsim vieglprātīgi un ievērosim atbildīgo dienestu norādījumus! Bez nopietnas vajadzības neapmeklēsim cilvēku pulcēšanās vietas. Bieži mazgāsim rokas, radināsimies nepieskarties sejai, vēdināsim telpas un dosimies vienatnes pastaigās svaigā gaisā, meditējot, recitējot psalmus un dziedot garīgas dziesmas!

Sargāsim sevi un citus un lūgsim, lai mūs visus svētī un pasargā Kungs visuspēcīgais – Tēvs un Dēls un Svētais Gars!

https://youtu.be/cipfZqPEJzQJūs esat pasaules gaišums; pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta,”- tā par saviem ļaudīm saka Jēzus (Mat. 5:14). Vai zināt kurā Latvijas pilsētā iebraucot, jau no tālienes var ieraudzīt skaisto, balto baznīcas torni? Tā ir Priekule un Priekules Ev. luteriskā baznīca.

Dievs parādījis milzīgu brīnumu Savā žēlastībā Pats atjaunojot mūsu dievnamu, kas Otrā Pasaules kara laikā bija pārvērsts drupās. No 1993. līdz 1998.g. ar draudzes locekļu, pilsētas iedzīvotāju un sponsoru palīdzību, caur Dieva žēlastību tika atjaunots dievnams, un interjers izveidots kā Rīgas amatniecības skolas 1.Sakrālās mākslas nodaļas studentu  diplomdarbs.

2005.g. saņemtais valsts finansējums palīdzēja noslēgt baznīcas rekonstrukciju ar kāpņu un skatu laukuma izveidošanu tornī.         

Mūsu draudzē uz 2013.gada 1.janvāri ir 181 reģistrēts draudzes loceklis, mācītājs Kārlis Puķītis, draudzes priekšnieks Mārtiņš Cukurs. Darbojas arī koris, svētdienas skola un diakonija. Pēc 2012.gada draudzes statistikas datiem, mūsu svētdienas dievkalpojumos vidēji piedalās 48 dievlūdzēji.

Mūsu baznīcā Priekulē katru otrdienas un ceturtdienas rītu plkst. 8.30 ikviens tiek aicināts uz rīta svētbrīdi. Trešdienās 13:30 notiek svētbrīdis Priekules slimnīcas kapelā.

Draudzes nams, kas ilgus gadus kalpoja kā dievnams, tagad dod iespēju veidot jaunas aktivitātes. No 2004. februāra draudze atbalsta AA (Anonīmo Alkoholiķu) un Al –Anon (Alkoholiķu tuvinieku) sapulces, atvēlot telpas katru otrdienu plkst. 18.00.

Ja vēlaties pievienoties mūsu draudzei, kristīt savu bērnu, laulāties, vai arī kristīgi izvadīt kādu savu piederīgo, apmeklējiet sadaļu "SVĒTDARBĪBAS".
Kontaktu forma
* Vārds:
Tavs komentārs:
Vārds:*
E-pasts:
aplūkot atsauksmes (1)
 Draudzes mācītājs


Kārlis Puķītis
Priekules, Vaiņodes, Bunkas un Embūtes draudžu mācītājs
Mob.26576197

priekules@lelb.lv

 Draudzes priekšnieks
Mārtiņš Cukurs
Priekules draudzes priekšnieks
Mob. 26534381
martinscukurs@inbox.lv

Meklēšana
Copyright © 2007; Created by MB Studija »