Sākums
Draudzes dzīve
Vēsture
Aizlūgumi
Ziedojumi
Projekti
Sakrāltūrisms


 Aptaujas
Vai bieži apmeklējat baznīcu?
katru nedēļu
aptuveni reizi mēnesī
dažas reizes gadā
tikai īpašās reizēs
  rezultāti » 


Draudzes dzīve

Dievkalpojums katru svētdienu plkst. 11.00 (reizi mēnesī bez Sv. Vakarēdiena, kad lektors vada Dievkalpojumu). Darbdienas Dievkalpojums, parasti otrdienā, notiek nākošajā nedēļā pēc svētdienas, kurā nav bijis sv. Vakarēdiens.

Draudzes dievkalpojuma kārtība
Kristīgā izglītība
  • Svētdienas skola  iesākas reizē ar dievkalpojumu. Pirms sprediķa bērni iet uz savām nodarbībām draudzes namā līdz dievkalpojuma beigām. Tādā veidā vecāki var nākt uz dievkalpojumu kopā ar bērniem un iet mājas kopā ar viņiem.
  • Jaunieši Aicinām jauniešus būt kopā arī ārpus dievkalpojumiem uz jauniešu vakariem un sadraudzības pasākumiem ar jauniešiem no citām draudzēm. Atbalstām arī jauniešus, kuri grib braukt uz kristīgām nometnēm un kursiem.
  •  Pieaugušo izglītība  Dažādu informāciju iegūt un pilnveidot sevi var ne tikai draudzes regulārās aktivitātēs, piemēram, lūgšanas stundās, bet mēs arī rīkojam pēc iespējas vairākus seminārus par dažādām tēmām.
  •  Iesvētības kursi Vismaz divas reizes gadā uzaicinām uz iesvētības kursiem. Parasti apmācību kursi sākas februārī un oktobrī.
Diakonija

Diakonijas vadītājs kopā ar mācītāju regulāri iet ar Svēto Vakarēdienu pie tiem draudzes locekļiem, kuri nevar atnākt uz dievkalpojumiem.

Misijas darbs

Zvaigznes dienā savu kolekti mēs veltām misijas darbam.

Lūgšanas

Lūgšanas stunda notiek katru otrdienu plkst. 18.00, kur var pieteikt aizlūgumu. Sākas ar pārdomām par kādu garīgo tēmu, pēc tām sarunas par draudzes dzīves aktualitātēm un noslēgumā –  lūgšana.

Mūzikas dzīve

Jauktais ansamblis darbojas draudzē.

Dažreiz rīkojam muzikālo svētbrīdi.

Kristības un iesvētības notiek parasti svētdienas dievkalpojumā pēc vienošanās ar mācītāju.

Mācītāja pieņemšanas laiks katru otrdienu plkst.16.00-17.30.

Mācītājs pēc vienošanās pieņem arī citā laikā uz pārrunām par garīgiem jautājumiem, bikts (privātā grēksūdze).

Bibliotēka un grāmatgalds

Bibliotēka atrodas baznīcas palīgtelpās un ir atvērta pirms un pēc Dievkalpojumiem un lūgšanas stundas. Šeit var izlasīt grāmatas par Bībeli, Veco Derību, Jauno derību, sistemātisko, praktisko un garīdzniecības teoloģiju, kristīgo baznīcu, reliģisko audzināšanu un izglītošanu, kristīgām konfesijām. Kā arī laikrakstu „Svētdienas Rīts” un draudzes izdevumu „Mājas Svētība”. Grāmatas un avīzes tiek izsniegtas lasīšanai uz mājām. Grāmatu krājuma pilnveidošanai regulāri tiek iegādātas jaunas lasītāju interesējošas grāmatas un periodiskie izdevumi. Sadarbojamies grāmatu apmaiņā ar svētdienas skolu un ar kaimiņu draudžu  bibliotēkām. Bibliotēka iesaistās draudzes avīzes veidošanā. Ir pieejami pēdējo trīs gadu laikraksti „Svētdienas Rīts” un draudzes izdevums „Mājas Svētība”.

Pilns grāmatu saraksts

Grāmatu galds atrodas bibliotēkas telpās, kurā var iegādāties grāmatas sevis garīgai attīstībai vai arī, kā labu dāvanu citiem. Ir iespēja nopirkt apsveikuma kartītes. Sistemātiski tiek papildināts ar jaunām grāmatām un citiem izdevumiem. Grāmatu galds darbojas pirms un pēc Dievkalpojumiem un lūgšanas stundas.


 
 Draudzes mācītājs


Kārlis Puķītis
Priekules, Vaiņodes, Bunkas un Embūtes draudžu mācītājs
Mob.26576197
priekules@lelb.lv
 Draudzes priekšnieks

Gatis Kauliņš
draudzes priekšnieks,
mob. 28454619
 gatiskaulins@inbox.lv

Meklēšana
Copyright © 2007; Created by MB Studija »